Mercedes-Benz 240GD Radio car Ex-Army Cars

$25,000.00

PL

Cena Brutto !

Posiadamy na sprzedaż samochód Mercedes-Benz 240GD radiostacja, pochodzący z zapasów sił NATO armii duńskiej z oryginalnym przebiegiem – wojskową książką.
Doskonały stan !
Oryginalny wygląd z wojska.

 

ENG

Brutto price !

We have for sale Mercedes-Benz 240GD Radio car from Danish Defence with original milleage – army controlbook.
Perfect condition !
Orignal look from army.

Car Equipment